Слушать MP3 музыку
онлайн и бесплатно

23:36
Алам килмайдими, бир куни кетсам? Рухимни кучоклаб осмонларимга. Сен яксон килсанг-у орзуларимни, Сунг товон туласанг армонларимга... Алам килмайдими согинмаганинг? Бахтсиз эшикларда йилларинг утса. Ёдимда севгимга ишонмаганинг, Сен севмаган инсон кулингни тутса... Алам килмайдими, юз йил севишсак? Лек висол бизлардан юз буриб турса. Умрлар утибок, яна куришсак, Дил к,уриб борсаю, куз кулиб турса... Алам килмайдими, энди мухаббат? Хар мисра сунггида синади калам. Жонимни кийнайди бир нарса факат, Сени йукотганим килади алам... Алам килмайдими шуни менга айт!!!?
Просмотров: 586 | Добавил: shahik99 | Рейтинг: 0.0/0